Gebruik technische analyse bij beleggen op eToro
Meld je nu aan
Gebruik technische analyse bij beleggen op eToro

Meld je aan voor een eToro-account en spot handelskansen met behulp van koersgrafieken.

Meld je nu aan

Door te beleggen kun je (een deel) van je inzet kwijtraken, er zijn andere kosten van toepassing.

Het bestuderen van koersgrafieken is essentieel voor zowel handelen als beleggen. Het geeft waardevolle informatie over historische prijsbewegingen, wat kan helpen bij het voorspellen van toekomstige bewegingen. 

Leer over de verschillende soorten grafieken die worden gebruikt in technische analyse en hoe ze helpen bij het identificeren van steun, weerstand, trends en trendlijnen.


De huidige prijs van een activum samen met zijn prijsgeschiedenis wordt beschouwd als het startpunt van de meeste handelsstrategieën. Voorstanders van fundamentele analyse zullen rekening houden met de huidige waardering van een activum en vervolgens ‘real world’ factoren in overweging nemen.

Tip: De principes van grafiekanalyse kunnen worden toegepast op alle activa, van aandelen tot forex, grondstoffen en crypto.

Aan de andere kant geven degenen die technische analyse gebruiken doorgaans meer aandacht aan prijsactie en baseren ze hun handelsbeslissingen vaak alleen op grafieken.

Waarom gebruikt men grafieken in technische analyse?

Met technische analysegrafieken kun je de historische prijsbewegingen van een activum analyseren om te voorspellen hoe de prijs zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. Door naar grafieken te kijken, kun je trends herkennen en momenten identificeren waarop trends kunnen stoppen en veranderen.

Ook kun je technische indicatoren gebruiken om te bepalen of een markt momenteel te ver omhoog of omlaag schiet.

Je kunt grafieken instellen voor verschillende tijdsperiodes, zoals minuten, uren, dagen, weken of maanden. Grafieken zijn handig voor zowel korte- als langetermijnhandelaren. 

Om echter een goed beeld te krijgen van de algemene richting van de markt, is het vaak het beste om naar grafieken te kijken die een langer tijdsbestek laten zien.

Tip:Charting’ is een vorm van handelen waarbij handelsbeslissingen volledig worden gebaseerd op prijsactie.

Soorten technische analysegrafieken

Prijsgrafieken zetten een activaprijs uit in tijd. De eenvoudigste weergave is een lijngrafiek, maar er zijn ook andere gegevens en punten die kunnen worden opgenomen om de grafiek meer informatie te geven. Dit helpt handelaren om een beter en direct begrip van de marktomstandigheden te krijgen.

Lijngrafiek – GBPUSD (2020 – 2023)

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: eToro

Staafdiagram

Het staafdiagram introduceert termen zoals openingsprijs, sluitingsprijs, hoogste prijs en laagste prijs. Voor elk tijdsinterval, of het nu 10 seconden is of een maand, toont iedere staaf elk van deze prijzen in grafische vorm.

Staafdiagram – Bitcoin (2022 – 2023)

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: eToro

Candlestick

​​Een candlestickgrafiek gebruikt een vergelijkbare aanpak als een staafdiagram. Het verschil is echter dat het gebied tussen de openings- en sluitingsprijs wordt weergegeven als het ‘lichaam’ van de kaars

Deze lichamen kunnen verschillende kleuren hebben, afhankelijk van of de prijs tijdens de periode omhoog of omlaag ging. Dit helpt handelaren snel te begrijpen wat het marktsentiment is.

Candlestickgrafiek – Nasdaq 100 Index (2023)

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: eToro

Point & figure

Een point-and-figure grafiek toont de prijsgeschiedenis als een reeks kolommen die bestaan uit X’en of O’s. Een stijgende prijs wordt weergegeven als een kolom met X’en en een dalende prijs door een kolom van O’s. Wederom worden dezelfde prijsgegevens gebruikt, alleen afgebeeld op een andere manier.

Steun- en weerstandsniveaus

De termen ‘steun’ en ‘weerstand’ verwijzen naar specifieke niveaus op een grafiek waar de prijs ‘moeilijkheden ondervindt’ om onder of boven te komen.

Als een opwaartse trend herhaaldelijk op een bepaald niveau afketst, noemen we dat weerstand, zoals te zien is in de onderstaande Apple-grafiek.

Apple-prijsgrafiek met weerstandsniveaus (2020 – 2023)

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: eToro

Tegelijkertijd hebben sommige markten niveaus waar de prijs een keer of vaker succesvol opveert. Dit worden steunniveaus genoemd en ze kunnen worden bepaald door technische analyse-indicatoren of zelfs door eenvoudige factoren zoals een ‘rond getal’. 

In het voorbeeld hieronder slaagde de UK100 Index er vier keer niet in om onder het psychologisch belangrijke steunprijsniveau van 6800 te dalen.

UK100-prijsgrafiek met steunniveaus (2020 – 2023)

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: eToro

Het herkennen en volgen van een trend is een van de belangrijkste aspecten van handelen, en veel beleggers vertrouwen op koersgrafieken om hen daarbij te helpen. Deze eenvoudige techniek omvat het identificeren van trendlijnen die de richting van de prijsbeweging aangeven.

Tip: Hoewel de principes van grafiekanalyse hetzelfde blijven, bieden koersgrafieken voor de langere termijn een duidelijker beeld van de belangrijkste trends die zich ontwikkelen.

Deze trendlijnen kunnen omhoog of omlaag gaan. Het punt waarop de prijs een vastgestelde trendlijn raakt, kan een goed moment zijn om in te stappen, op voorwaarde dat de trend zich voortzet.

Opwaartse trendlijn bij koper (2021 – 2022)

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: eToro

Aan alle trends komt een einde en dit punt wordt op de grafiek gemarkeerd door een trendbreuk. Dit is vaak een signaal om uit posities te stappen en een herinnering dat een omkering van het handelsgedrag een nieuwe trend in de tegenovergestelde richting kan creëren.

Trendbreuk in koper met nieuwe neerwaartse trend vorming (2021 – 2023)

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: eToro

Een trend wordt als ‘bevestigd’ beschouwd wanneer de prijs minstens drie keer de lijn raakt en terugkaatst.

Conclusie

Grafiekanalyse kan ons niet vertellen of een activum onder- of overgewaardeerd is op basis van fundamentele analyse. Het bestuderen van prijsbewegingen en het analyseren van grafiekgegevens kan je echter wel helpen om een weloverwogen mening te vormen over welke richting de koers opgaat.

De aanpak kan onafhankelijk worden gebruikt of worden gecombineerd met andere beleggingsmethoden om je te helpen bepalen wanneer het beste moment is om een activum te kopen of te verkopen.

Bezoek de eToro Academy om te leren hoe je grafiekanalyse het beste kunt gebruiken bij beleggen.

Quiz

Welk type grafiek toont de openingsprijs, de slotprijs, de hoogste prijs en de laagste prijs, maar heeft ook een ‘lichaam’?
Staafgrafiek
Lijngrafiek
Candlestickgrafiek
Punt- en figuurgrafiek
 

FAQ’s

Wie zou grafiekanalyse moeten gebruiken?

Grafiekanalyse is handig voor allerlei soorten beleggers en handelaren. Het helpt bij verschillende strategieën en is bruikbaar op elke markt. 

Zowel daghandelaren die zich richten op de korte termijn als langetermijnbeleggers die fundamentele analyse gebruiken, kunnen profijt hebben van het analyseren van grafieken om de beste momenten voor aankopen te identificeren.

Wat is het beste tijdsinterval voor een grafiek?

Het ideale tijdsinterval op een grafiek varieert afhankelijk van de strategie van een belegger of handelaar. Als je je richt op de korte termijn, kun je grafieken gebruiken met intervallen van uren, minuten, of zelfs seconden. 

Voor wie een langere beleggingshorizon heeft, zijn dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse grafieken wellicht meer geschikt.

Wat zijn Heikin-Ashi-kaarsen?

Heikin-Ashi-kaarsen lijken op traditionele candlestickpatronen, maar zien er gladder uit en zijn ontworpen om handelaren te helpen trends te herkennen. Deze kaarsen worden gevormd door wiskundige formules toe te passen op de basisgegevens van elke candlestickgrafiek.

Dit criterium omvat openings- en sluitingsprijzen, evenals de hoogste en laagste prijzen per interval. Heikin-Ashi-kaarsen zijn een van de vele manieren waarop prijsdata op een grafiek kunnen worden weergegeven.

Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.

Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.

eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.